Животот е магичен круг | Р. Македонија

Печати PDF
17.X. | 20:00 | Мала сцена
ЖИВОТОТ Е МАГИЧЕН КРУГ
Универзитет ЕСРА, Р. МАКЕДОНИЈА

Испитна вежба на класата актери од Универзитетот ЕСРА во
класата на Мето Јовановски и Магдалена Ризова Черних

1

Новости новости

Error: Any articles to show

sponzori2017